slider2
Kto nepracuje, nech neje
TEXT: LENKA EREMIÁŠOVÁ   FOTO: JANA BIROŠOVÁ   DÁTUM: 19.2.2017

Na slovenskej politickej scéne začala pôsobiť nová politická strana, ktorá predstavila svoje zámery 18. februára na informačnom sneme v Trenčíne. Stretnutie delegátov politickej strany Práca Slovenského národa (PSN) sa uskutočnilo pod vedením predsedu Romana Stopku, podpredsedov Emila Vestenického a Ľuboša Masára. Úvodné slovo patrilo podpredsedovi strany, generálmajorovi v. v. Emilovi Vestenickému, ktorý vysvetlil dôvody založenia politickej strany. Podľa jeho slov vznikla na základe stúpajúcej nespokojnosti ľudí v Slovenskej republike, ale aj ako reakcia na postupujúcu likvidáciu samostatného a zvrchovaného štátu. Vo svojom vystúpení povedal, že Práca slovenského národa chce byť iná ako ostatné štandardné politické strany, ktoré pred voľbami občanom dávajú rôzne sľuby, no po voľbách sa na všetko zabudne. Strana vznikla dvomi kľúčovými cestami. Prvou bolo vyzbieranie 14-tisíc podpisov na založenie novej politickej strany. Súbežne si jej predstavitelia vzhľadom na skúsenosti pri registrovaní nových politických strán na Ministerstve vnútra SR zvolili ako poistku, aby predišli prípadným pochybnostiam o množstve vyzbieraných podpisov, aj ďalšiu cestu. V tejto súvislosti PSN prevzala štruktúry existujúcej strany, ktorú obrodila svojím programom. Postavili sme novú budovu na starom pozemku, uzavrel svoju úvodnú reč Emil Vestenický.

Domáce verzus zahraničné
Nosné vystúpenie mal predseda PSN Roman Stopka, ktorý delegátov oboznámil s hlavnými myšlienkami a informáciami o prioritách a cieľoch politickej strany Práca slovenského národa. Na úvod povedal, že politickú stranu nezaložili z túžby po moci. „Založili sme ju a usilujeme sa o politickú moc preto, aby Slovensko napredovalo a zachovalo si svoje miesto medzi významnými národmi Európy. Založili sme ju preto, aby sme zabránili rozbitiu štátu či jeho pohlteniu niektorým z našich susedov.“ Podľa slov predsedu Romana Stopku sa na slovenskom národe už napáchalo mnoho s prispením našich politických vodcov, ktorým dal národ na svoje nešťastie vo voľbách moc: „Rozbili nám náš moderný priemysel a rozpredali slovenské podniky za babku. Problémom sú pripravované zákonné normy na rozpredaj slovenskej poľnohospodárskej pôdy zahraničným záujemcom, ktorí sú minimálne 3- až 5-krát solventnejší než našinci, a to za ceny, ktoré sú pre nich v porovnaní s ich domácim prostredím oveľa výhodnejšie. Potravinovú a energetickú bezpečnosť sme hodili cez plece ako Cigán lopatu. Napriek tomu, že máme dostatok úrodnej pôdy, pastvín a vody na to, aby sme si zabezpečili kvalitné obilniny, strukoviny, zemiaky, mlieko, syry, vajíčka, pestré mäso od dvojnohých vtákov po štvornohé svine (nemyslím tých v politike), dovážame zámerne vyrábanú nekvalitu, ale platíme plnohodnotne. Nepotrebujeme nijaké potravinové odpady zo zahraničia, pretože máme potenciál vyrobiť si vlastné, kvalitné a zdravé potraviny. Do čerta, zamýšľam sa nad tým, prečo rozpredávať našu pôdu a ložiská minerálnych vôd cudzincom?“
Podľa predsedu PSN Romana Stopku bolo Slovensko najsebestačnejším štátom v elektrickej energii z jadrových zdrojov. „Mali sme najlacnejšiu elektrinu a pozrite sa, čo z toho máme dnes. Máme dve atómové elektrárne na vlastnom území a platíme desaťnásobok pôvodnej ceny za kW, samozrejme cudzincom, ktorí elektrárne vlastnia.“ Predseda strany zároveň upozornil, že Slovákom dnes z Bruselu diktujú nimi nevolení úradníci. Komu sa zodpovedajú? Nadraďujú svoje normy slovenským obchodníkom, poľnohospodárom, priemyselníkom, stavbárom, lekárom, živnostníkom a dokonca aj záhradkárom či drobnochovateľom. Kto potrebuje normy typu obmedzenia produkcie Tokajského vína či bravčového mäsa? Určite nie občan Slovenska.Nenásytní pažravci
Predseda PSN Roman Stopka sa na sneme vyjadril aj k aktuálnej domácej politickej situácii: „Kým je a koho predstavuje naša vládnuca elita dnes? O tom svedčia nepretržité škandály, ktoré okolo nich vznikajú a zanikajú. Tieto škandály definujú ich podstatu. Nejde im o prospech republiky, ani o prospech národa. Vidia len seba, sú to nenásytní pažravci. Oni aj tí, ktorí ich nominovali. Z Danka je kapitán, z Hrnka zatknutý dopravný delikvent, Fico zachraňuje ceny energií, ktoré Slovákom naordinoval jeho nominant, a Bugár si pomaďarčuje dediny a mestá už aj na železničných staniciach na území, ktoré Maďarsko malo pod palcom po Viedenskej arbitráži. Aby to nekričalo, ministerka Lucia Žitňanská si zakladá politickú políciu a pokúša sa národných reprezentantov obviniť z fašizmu a extrémizmu.“
Predseda PSN Roman Stopka sa dotkol aj financovania politickej strany. Zdôraznil, že jej slabinou môže byť nedostatok finančných prostriedkov, pretože PSN sa nemieni podriadiť mocenským a oligarchickým vplyvom. Stranu budujú klasickým pyramídovým spôsobom. Ako ďalej povedal, ideová a programová iniciatíva síce prichádza od zakladajúcich členov, ale PSN sa opiera o inšpiračnú a akčnú silu členskej základne, usporiadanej do miestnych organizácií a ostatných štruktúr sledujúcich štátne a územné členenie republiky. Vrcholovým cieľom je získať takú podporu voličov, ktorá dá strane mandát dostatočnej mohutnosti, aby mohla uplatniť silu pravdivých informácií a zároveň rozšíriť a upevniť mienku verejnosti v duchu národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky, a to už od školského veku.Dvere PSN sú otvorené
Delegáti snemu sa stotožnili s navrhnutou myšlienkou predsedu PSN Romana Stopku, že strana vo svojich radoch privíta každého, kto to myslí so Slovenskom vážne a chce nezištne pracovať v prospech spoločnosti a nášho štátu. Ako povedal, človek je tvor omylný a ak uveril sľubom, z ktorých po voľbách neostalo nič a ostal sklamaný, no naďalej dôveruje národným a kresťanským myšlienkam, má dvere v PSN otvorené. Snem strany skonštatoval, že prvoradým záujmom strany Práca slovenského národa je prospech občana, štátotvorného národa, rozvoj štátu, rast jeho ekonomickej sily a významu na medzinárodnom poli. Strana má zámer organizovať a vrátiť štátnu moc v SR na jej pôvodné miesta. Všetci občania nech sú skutočnými nositeľmi podielov na moci, čo sa má citeľne prejaviť na ich zaslúženom prospechu. Hlavnú podporu štátu a oporu v jeho moci nech má masa normálnych občanov a nie psychicky narušený jedinec či parazitujúca, demokratickosť zákonov znevažujúca sociálna skupina.

Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský